Doporučené 

Revize a kontroly hromosvodů

revize_a_kontroly_hromosvodu

Jako každé jiné elektrické zařízení je potřeba i na hromosvodech provádět dle příslušných norem pravidelné revize a kontroly. Zařízení slouží k ochraně budov, objektů a živých bytostí v nich před nebezpečnými účinky blesku. Hromosvod vytváří umělou vodivou cestu k přijetí a svedení bleskového výboje do země. Proto z hlediska bezpečnosti lidského zdraví a majetkových škod je nezbytné toto zařízení udržovat a dodržovat termíny kontrol a revizí.

Podle dříve a nyní platné normy jsou hromosvody označeny:

  • dnes již neplatné ČSN 34 1390 - zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny
  • ČSN EN 62305 ed. 2  - Ochrana před bleskem

Lhůty kontrol a revizí hromosvodů

Pro lhůty provádění revizí a kontrol podle příslušné normy se určuje realizace hromosvodů:

  • Hromosvody zrealizované do 1.2.2009 řeší norma ČSN 34 1390, lhůty revizí pak norma ČSN 33 1500

Předpis se odráží od použitých materiálů a typu konstrukce objektu,

Lhůty pravidelných revizí zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny

Druh objektu Orientační přiřazení podle ČSN 33 2000-3 Revizní lhůty v rocích
Objekty s prostory s prostředím nebezpečí výbuchu nebo požáru, objekty konstruované ze stavebních hmot stupně hořlavosti C1,C2, C3 BE2, BE3, CA2 2
Ostatní všechny kromě BE2, BE3, CA2 5

 

  • Hromosvody zrealizované po 1.2.2009 se revize a kontroly provádí v souladu s evropskou normou ČSN EN 62305 ed. 2.

Termíny pro revize v rámci této normy stanovují dle zařazení objektu do příslušné bezpečnostní třídy objektu (hladiny ochrany objektu). Tato třída (hladina) se stanovuje už v návrhu a projektové dokumentaci tohoto systému. Příslušné termíny jsou vypsány v ČSN EN 62305-3 ed. 2, v tabulce E.2.

Lhůty pravidelných revizí LPS

Hladina ochrany
(třída LPS)

Vizuální kontrola
[rok]
Úplná revize
[rok]

Kritické systémyb
Úplná revize
[rok]

I. a II. 1 2 1
III. a IV. 4
Prostředí s nebezpečím výbuchua 6 měsíců 1

 Poznámka k tabulce:
a) Systém ochrany před bleskem v aplikacích zahrnující stavby s rizikem způsobovaným výbušnými materiály by měl být vizuálně kontrolován každých 6 měsíců. Elektrická měření instalace by měla být provedena jednou z rok. Přípustnou odchylkou od roční lhůty zkoušek by mohlo být provádění zkoušek ve lhůtách 14 až 15 měsíců tam, kde je účelné provádět měření zemního odporu v různých obdobích roku, aby se získaly údaje o sezónních měřeních.
b) Kritické systémy mohou zahrnovat stavby obsahující citlivé vnitřní systémy, kancelářské budovy, obchodní budovy nebo místa, kde může být přítomno velké množství lidí.

Třída LPS Druh objektu
I. budovy s vysoce náročnou výrobou, energetické zdroje, budovy s prostředím s nebezpečím výbuchu, provozovny s chemickou výrobou, nemocnice, jaderné elektrárny (+ předpisy KTA), automobilky, plynárny, banky
II. supermarkety, muzea, rodinné domy s nadstandardní výbavou, školy
III. rodinné domy, administrativní budovy, obytné budovy, zemědělské stavby
IV. budovy stojící v ochranném prostoru jiných objektů (bez vlastního hromosvodu), obyčejné sklady apod.

V této tabulce jsou orientační údaje a neberte jí jako základ pro stanovení třídy. Třídu LPS stanovuje revizní technik nebo odborná firma při realizaci a je uvedena ve výchozí revizi. Pro stanovení třídy ještě vstupuje mnoho dalších aspektů (okolí stavby, požární a jiná nebezpečí, druh objektu, typ okolních podlah, zeminy,…)

Související Články

 

Komentáře

Zatím nebyly přidány žádné komentáře. Buďte prvním, kdo napíše komentář
Host
pátek 7. říjen 2022 6:41
Copyright © 2011-2020 RevizeKontroly.cz