Doporučené 

Revize a kontroly hromosvodů

revize_a_kontroly_hromosvodu

Jako každe jiné elektrické zařízení je potřeba i na hromosvodech provádět dle příslušných norem pravidelné revize a kontroly. Zařízení slouží k ochraně budov, objektů a živých bytostí v nich před nebezpečnými účinky blesku. Hromosvod vytváří umělou vodivou cestu k přijetí a svedení bleskového výboje do země. Proto zhlediska bezpečnosti lidského zdraví a majetkových škod je nezbytné toto zařízení udržovat a dodržovat termíny kontrol a revizí.

Podle dříve a nyní platné normy jsou hromosvody označeny:

  • dnes již neplatné ČSN 34 1390 - zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny
  • ČSN EN 62305  - systémy ochrany před bleskem a přepětím

Lhůty kontrol a revizí hromosvodů

Pro lhůty provádění revizí a kontrol podle příslušné normy se určuje realizace hromosvodů:

  • Hromosvody zrealizované do 1.2.2009 řeší norma ČSN 34 1390, lhůty revizí pak norma ČSN 33 1500.

Předpis se odráží od použitých materiálů a typu konstrukce objektu,

Lhůty pravidelných revizí zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny

Druh objektu Orientační přiřazení podle ČSN 33 2000-3 Revizní lhůty v rocích
Objekty s prostory s prostředím nebezpečí výbuchu nebo požáru, objekty konstruované ze stavebních hmot stupně hořlavosti C1,C2, C3 BE2, BE3, CA2 2
Ostatní všechny kromě BE2, BE3, CA2 5

 

  • Hromosvody zrealizované po 1.2.2009 se revize a kontroly provádí v souladu s evropskou normou ČSN EN 62305.

Termíny pro revize v rámci této normy stanovují dle zařazení objektu do příslušné bezpečnostní třídy objektu (hladiny ochrany objektu). Tato třída (hladina) se stanovuje už v návrhu a projektové dokumentaci tohoto systému. Příslušné termíny jsou vypsány v ČSN EN 62305-3, v tabulce E.2.

Lhůty pravidelných revizí a kontrol systému ochrany před bleskem a přepětím

Hladina ochrany 

(třída LPS)

Vizuální kontrola Úplná revize

Celková revize

kritických zařízení

I. a II. 1x za rok 1x za 2 roky 1x za rok
III. a IV. 1x za 2 roky 1x za 4 roky 1x za rok
Prostředí s nebezpečím výbuchu 1x za 6 měsíců 1x za rok 1x za rok

 

Třída LPS Druh objektu
I. budovy s vysoce náročnou výrobou, energetické zdroje, budovy s prostředím s nebezpečím výbuchu, provozovny s chemickou výrobou, nemocnice, jaderné elektrárny (+ předpisy KTA), automobilky, plynárny, banky
II. supermarkety, muzea, rodinné domy s nadstandardní výbavou, školy
III. rodinné domy, administrativní budovy, obytné budovy, zemědělské stavby
IV. budovy stojící v ochranném prostoru jiných objektů (bez vlastního hromosvodu), obyčejné sklady apod.

V této tabulce jsou orientační údaje a neberte jí jako základ pro stanovení třídy. Třídu LPS stanovuje revizní technik nebo odborná firma při realizaci a je uvedena ve výchozí revizi. Pro stanovení třídy ještě vstupuje mnoho dalších aspektů (okolí stavby, požární a jiná nebezpečí, druh objektu, typ okolních podlah, zeminy,…)

Související Články

 

Komentáře

Zatím nebyly přidány žádné komentáře. Buďte prvním, kdo napíše komentář
Host
neděle 19. květen 2019 19:13
Copyright © 2011-2019 RevizeKontroly.cz | Designed by Smart elephant