Seznam revizních a servisních techniků

×

Chcete být vidět v seznamu? Zkuste to zdarma
Revize,prohlídky a zkoušky zdvihacích,plynových a tlakových zařízení, včetně školení obsluh.
Kompletní servis v oblasti zdvihacích zařízení, více než 10 let působnosti v oboru.
Provádím revize elektroinstalací, hromosvodů, strojů, ručního nářadí a spotřebičů.
Prodej, servis a kontroly hasicích přístrojů, hydrantů, požárních ucpávek, požárních klapek, nouzového osvětlení, elektrické požární signalizace, systémů požárního větrání a dalších požárně ...
Copyright © 2011-2019 RevizeKontroly.cz | Designed by Smart elephant