Seznam revizních a servisních techniků

×

Chcete být vidět v seznamu? Zkuste to zdarma
Provádím kontroly a revize vyhrazených plynových zařízení včetně odstranění závad po revizích. roman.vomacka@gmail.com, 605768616
Revize a kontroly plynových a tlakových zařízení, odborné prohlídky kotelen
Prodej, kontroly a opravy hasicích přístrojů a hydrantů, plnírna CO2, (pouze HP), zkušebna tlakových lahví hasicích přístrojů - provedení periodických zkoušek HP, ...
Copyright © 2011-2019 RevizeKontroly.cz | Designed by Smart elephant