Seznam revizních a servisních techniků

  • Jihomoravský kraj
  • Olomoucký kraj
  • Pardubický kraj
  • Vysočina
  • Zlínský kraj
revize elektro, revize elektrospotřebičů, revize detektorů plynu . dokumentace skutečného stavu a autorizace rozvaděčů pronájem stavebních elektroměrových rozvaděčů Elekropráce, elektroservis, servis inrernetu ...
  • Královéhradecký kraj
  • Pardubický kraj
  • Vysočina
Revize elektrických zařízení nn a vn, strojů a hromosvodů v rozsahu E a D Revize drážní zařízení
  • Plzeňský kraj
Prodej, servis a kontroly hasicích přístrojů, hydrantů, požárních ucpávek, požárních klapek, nouzového osvětlení, elektrické požární signalizace, systémů požárního větrání a dalších požárně ...
  • Karlovarský kraj
Revize,prohlídky a zkoušky zdvihacích,plynových a tlakových zařízení, včetně školení obsluh.