Seznam revizních a servisních techniků

  • Ústecký kraj
Nabízíme montáže, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení - e,f,g
  • Jihočeský kraj
Prodej, kontroly a opravy hasicích přístrojů a hydrantů, plnírna CO2, (pouze HP), zkušebna tlakových lahví hasicích přístrojů - provedení periodických zkoušek HP, ...
  • Jihočeský kraj
  • Plzeňský kraj
  • Středočeský kraj
revize TNS a kotlů; kominictví; investiční a zhotovitelský dozor, projektové práce - oprávnění ČKAIT; činnost koordinátora BOZP; energetické audity a posudky; ...
  • Jihomoravský kraj
Provádíme revize zdvihacích zařízení a školení jeřábníků a vazačů, technické kontroly motorových vozíků, stavebních strojů a jejich školení. Školení lešenářů, obsluh motorových pil, ...