Seznam revizních a servisních techniků

×

Chcete být vidět v seznamu? Zkuste to zdarma
Revize NN, Revize v prostředí s nebezpečím výbuchu,
Provádíme revize zdvihacích zařízení a školení jeřábníků a vazačů, technické kontroly motorových vozíků, stavebních strojů a jejich školení. Školení lešenářů, obsluh motorových pil, ...
Revize elektro a hromosvodů, soudní znalec elektrotechnika a elektronika EZS
Provádím revize a kontroly tlakových nádob stabilních dle ČSN 69 0012 - provozní, vnitřní, těsnostní a tlakové zkoušky. Školení a přezkušování obsluh, ...
Copyright © 2011-2020 RevizeKontroly.cz