Seznam revizních a servisních techniků

  • Vysočina
Komplexní řešení revizí ve firmách. Veškeré revize od jednoho dodavatele.
  • Pardubický kraj
  • Královéhradecký kraj
  • Vysočina
Kontroly požárních ucpávek, požárních klapek, požárních dveří, nouzového osvětlení, elektrické požární signalizace, systémů požárního větrání.
  • Jihočeský kraj
Prodej, kontroly a opravy hasicích přístrojů a hydrantů, plnírna CO2, (pouze HP), zkušebna tlakových lahví hasicích přístrojů - provedení periodických zkoušek HP, ...