Seznam revizních a servisních techniků

  • Zlínský kraj
Provádím revize elektroinstalací a hromosvodů Kategorie E1A a E1B V prostředí s nebezpečím výbuchu Distribučních sítí VN-TR-NN, přípojek. Zřizování, úpravy a správa odběrných míst. Revize spotřebičů ...
  • Jihomoravský kraj
Provádění revizí vyhrazených elektrických zařízení a bleskozvodů (Tišnovsko)
  • Olomoucký kraj
Provádím kontroly a revize vyhrazených plynových zařízení včetně odstranění závad po revizích (např. výměnu prošlých plynových sporákových hadic, výměnu nefunkčních uzávěrů apod.)
  • Praha
  • Středočeský kraj