Petr ANTOŠ

Trutnov, Česko
Tlaková zařízení

Provádím revize a kontroly tlakových nádob stabilních dle ČSN 69 0012 - provozní, vnitřní, těsnostní a tlakové zkoušky. Školení a přezkušování obsluh, evidence a zpracování provozní předpisů a řádů.
Dále revize horkovodních a parních kotlů, odborné prohlídky kotelen a technickou konzultaci energetických zařízení a TZB, kotle na biomasu.
NE plynová zařízení.
Ev.č.osv.6144/6/15/R-TZ-NA,PK3,HK3


Královéhradecký kraj

parní a horkovodní kotle kotle na biomasu teplovodní kotle

50.625961,15.816488299999946
Copyright © 2011-2020 RevizeKontroly.cz