SEASPOL-SERVIS s.r.o.

1802, 330 11 Nevřeň, Česko
Požární bezpečnost

Prodej, servis a kontroly hasicích přístrojů, hydrantů, požárních ucpávek, požárních klapek, nouzového osvětlení, elektrické požární signalizace, systémů požárního větrání a dalších požárně bezpečnostních zařízení. Provádíme činnost odborně způsobilé osoby v PO.
1419
40170
PH025
PHPS 0454
Z-334/98
RS20170220/01 1/1


Plzeňský kraj

hasicí přístroje hydranty odborně způsobilá osoba v PO Požární klapky požární ucpávky nouzové osvětlení požární signalizace požární vetrání

49.81684440000001,13.280930200000057
Copyright © 2011-2019 RevizeKontroly.cz | Designed by Smart elephant