Richard Šurek

Zlínský kraj
Elektrická zařízení

Provádím revize elektroinstalací a hromosvodů
Kategorie E1A a E1B
V prostředí s nebezpečím výbuchu
Distribučních sítí VN-TR-NN, přípojek.
Zřizování, úpravy a správa odběrných míst.
Revize spotřebičů a nářadí.
Školení vyhl.č.50/1978
Evidenční čísla
134
9829/9/18/R-EZ-E1A
142
11712/9/22/R-EZ-E1A,E1B
Reference
Síť VN, kabel VN, trafostanice kiosková, kabely NN, skříně SR a S na stavbě Confratelli Zlín
Kaufland Kuřim revize elektro zařízení ZOKT
Revize spotřebičů a nářadí Lukrom a.s.
Elektroinstalace a hromosvody výrobního areálu DUDR a.s. Zlín
Adresa
Antonína Slavíčka 477, 763 26 Luhačovice