1. Martina B.
  2. plynová zařízení
  3. úterý 18. srpen 2015 16:25
  4.  Odebírat pomocí emailu

Dobrý den,obracím se na Vás s prosbou ohledně povinnosti revize plynového kotle.Jak máme postupovat v případě,že v domě s 8 bytovými jednotkami jeden z majitelů bytu odmítá revizi kotle ve svém bytě.Již od roku 2008 nemá revizi provedenou.Občas je v domě cítit plyn,byt sám neužívá ale pronajímá a revizi neřeší.Jak rosím postupovat a donutit majitele bytu k nápravě?Vždyť jde o zdraví náš všech v domě.Děkuji Martina B.

Odpověď přijata Pending Moderation

Dobrý den,

doporučil bych tuto věc ohlásit společnosti, která je provozovatelem plynového potrubí na kterou je připojena plynovodní přípojka bytového domu, zpravidla se jedná o dodavatele plynu.

Jelikož dle zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) v § 28 odst. 2 bodu d) uvádí, že oprávněný zákazník je povinen: „Udržovat svá odběrná elektrická zařízení ve stavu, který odpovídá právním předpisům a technickým normám."

Dále pak pro plynová zařízení pak v § 62 odst. 2 bodu f) se uvádí, že zákazník je povinen: „Udržovat odběrné plynové zařízení v takovém stavu, aby se nestalo příčinou ohrožení života, zdraví či majetku osob, a v případě zjištění závady tuto bez zbytečného odkladu odstranit."

S pozdravem
Tým Revize Kontroly.cz

  • Strana :
  • 1


Nejsou k dispozici žádné odpovědi.
Vložit odpověď
Copyright © 2011-2020 RevizeKontroly.cz