Měření tahu komínu

1. Pokud je nový komín - kdo posoudí vyhovující tah v komínu? Projektant? RT komínu při výchozí revizi spalinové cesty? Kolikrát je komín nižší než min. 4 metry a zaručeném tahu mám pochybnosti. 2. Pokud je komín již v provozu. Některé servisní f...

dětské hřiště

jak často se provádí revize dětských hřišť,co je náplní revize...

revize spotřebičů

Co je nutno měřit u revize elektrickcých spotřebičů?...

Elektrické spotřebiče

Co jsou spotřebiče používané při administrativní činnosti?...

Zřizování a údržba dětského hřiště

Dovolují normy ČSN EN zřídit nové dětské hřiště mezi panelovými domy bez oplocení a navíc v blízkosti 1m od oken bytů?...

tělovýchovné nářadí

Kdo smí provádět opravy a revize na tělovýchovném nářadí?...

revize komínu

Je nutná revize komínu před výměnou nového kotle?...

Revize při výměně kotle

Musí být provedena revize při výměně kotle dakon za protherm v provedení turbo? Kotle mají stejný výkon....


V poslední době nebylo vytvořeno žádné téma.
Copyright © 2011-2020 RevizeKontroly.cz
Cron Job Starts