Pokud máte k dispozici manuál od výrobce, prostudujte pokyny pro provoz jeřábu a jeho údržbu. Zpravidla je nutné mít ke každému jeřábu knihu obsluhy a údržby. Každá osoba, která obsluhuje jeřáb příležitostně, musí být také seznámena s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví na daném pracovišti. Četnost prohlídek u takových jeřábů ve většině případů určuje průvodní dokumentace od výrobce! Pokud již není výrobce znám nebo průvodní dokumentace prostě chybí, stanoví rozsah kontroly zařízení zaměstnavatel místním provozním bezpečnostním předpisem. Každé zařízení však musí být vybaveno provozní dokumentací a pravidelná kontrola od data uvedení do provozu musí být prováděna alespoň jednou za 12 měsíců. U tohoto zařízení platí dva předpisy - vyhláška č. 48/1982 Sb., která stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení (v § 225 pojednává o prostředcích pro vázání, zavěšení a uchopení břemen) a nařízení vlády č. 378/2001 Sb., které stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, dopravních prostředků, přístrojů a nářadí.
RevizeKontroly.cz