Otázka není "kde musí", nýbrž "kde může". Ke konečnému hodnocení se samozřejmě použije výše uvedený normativní požadavek.

Z uvedeného požadavku tedy mohou být dle mého názoru za určitých okolností správně hned dvě odpovědi. 

Na čelních dvířkách v úrovni očí. Problémem může být, pokud ty dvířka lze sundat bez pomoci nástroje (ve stejném článku normy je totiž také požadavek na trvanlivost značení).

Z pravého boku rozváděče, pokud umístění štítku vyhovuje definici (např. u nástěnné rozvodnice).

Electrician