Dobrý den

Otázka je nejspíš položena správně, ale odpověď je špatná.

Podle  ČSN EN 61439-1 ed. 2:2012 čl. 6.1 je správná odpověď tato

Na takovém místě, aby byly viditelné a čitelné, když je rozváděč instalován a v provozu.

S pozdravem Král

Král