U mostových jeřábů se zkouška stability neprovádí viz ČSN 27 0142:2014 čl. 5.3.2.

 

Josef Svoboda

Josef Svoboda