Pokud je Vaše otázka myšlena jako zařízení pro rozvod plynu, jsou dle TPG 402 01 hranice a rozdělení provozního přetlaku stanoveny takto: - nízkotlak - od 0,005 MPa (5 kPa) včetně; - středotlak - nad 0,005 MPa do 0,4 MPa včetně; - vysokotlak - nad 0,4 MPa. Poznámka: Zařízení s kapalnou fází je vždy vysokotlaké. Jestli je myšleno zařízení jako plynové spotřebiče, drtivá většina plynových spotřebičů pracuje vždy s nízkotlakým přetlakem (tj. do 5 kPa).
Revize Kontroly.cz
Cron Job Starts