Alena Rýdlová
 , 
06.03.2013 13:12
Dobrý den. Chci se zeptat, jak často mají být prováděny revize tlakových nádob ve zdravotnickém zařízení? Máme malé parní sterilizátory PS 20 A (Chirana), TUTTNAUER 2540 EL a VARIOKLAV 75S. Při běžném servise nám technik provádí kontrolu bezpečnostní výstroje, ale ne tlakovou zkoušku podle vyhl.18/1979 Sb. Obsluhu tlakových nádob proškoluje revizní technik 1x za 3 roky. Děkuji. Alena Rýdlová

Odpovědi

Štefan Hlaváč, RT TNS
18.03.2013 05:38
Jako revizní technik TNS na parních sterilizátoru nejsem schopen nic moc prověřit. Váš RT TNS, který školí obsluhu by měl souběžně s pravidelným servise, který prověří provoz a zabezpečení zařízení, vyžádat protokol o provedeném servisu a provést provozní revizi 1x za rok. My to takto u nás provádíme, pro revizáka jednoduché a zaručeně prověřené servisem. Pětileté vnitřní revize nelze provést. Vhodné je měření tlouštky stěn ultrazvukem a zvýšení max. provozního přetlaku na odfuk pojistného ventilu. Obdobně jako u expanzomatů provádíme v pětiletém cyklu.
RevizeKontroly.cz
07.03.2013 18:31
K takového zařízení přistupujete stejně jako ke každé TNS (tlakové nádobě stabilní), tozn: 1x za rok - provozní revize 1x za 5 let - vnitřní revize společně se zkouškou těsnosti 1x za 9 let - tlaková zkouška - [i]Tlakové zkoušky se neprovádí u tlakových nádob s membránou z důvodu, že by mohlo dojít k jejímu protržení![/i] Tlaková nádoba stabilní je vyhrazeným technickým zařízením na kterých je nutno provádět revize a kontroly bezpečnostní výstroje jestliže: objem nádoby je větší než 10 litrů a přetlak větší než 0,07 MPa. Všechny úkony provádí revizní technik, který má opravnění vykonávat tyto činnosti na základě osvědčení vydaného TIČR. Dále viz. odkaz na článek níže.
http://www.revizekontroly.cz/tlakova-zarizeni/item/revize-tlakovych-nadob-stabilnich

Vložit odpověď