Štefan Hlaváč
 , 
12.02.2013 03:39
V panelových domech se na stupačkách postupně vyměňují rozvody vody původních ocelových za plastové, plynovody za měděné, odpadové potrubí za plastové... Tyto domy byly předány do užívání kdysi s určitýma podmínkami protipožární ochrany. Výměnou rozvodů za plastové byly narušeny jednotlivé požární úseky - samostatné byty. V případě požáru z jakékoliv příčiny a zjištění rychlého průniku jedovatých spalin a rozšíření požáru do horních bytů rychleji, než se kdysi spočítalo ....bude následovat zjišťování příčin rychlého rozšiřování požáru a zejména průniku jedovatin po rozteklých dírách po plastových rozvodech. Kdo ponese odpovědnost za škodu, za ztráty životů? Vlastník panelového domu? Vlastníci bytů? Nebo dodavatele těchto stupaček, těchto výměn, provedených v rozporu se stavebním zákonem. Na tyto výměny nebyl projekty, nebylo povolení od stavebního úřadu. Zkrátka se šmahem změnila struktura požární bezpečnosti stavby, zrušením jednotlivých požárních úseků. Děkuji za odpověď.

Odpovědi

RevizeKontroly.cz
13.02.2013 21:32
Veškěré stavební úpravy musí vyhovovat předpisu ČSN 73 0834 - Požární bezpečnost staveb - Změny staveb. V těchto případech norma mj. ukládá podle kapitoly 4 - Technické požadavky na změny staveb skupiny I podle odstavce B): [i]třída reakce stavebních výrobků ma oheň nebo druh konstrukcí použitých v měněných stavebních konstrukcí není oproti původnímu stavu zhoršen.[/i] Dále podle odstavce d) a f): [i]nově zřizované prostupy všemi stěnami a stropy jsou utěsněny podle ČSN 73 0810.[/i] Ve Vašem případě, pokud se mění rozvody v instalačním jádru, musí splňovat požadavek přílohy A, Technické požadavky na změny staveb domů řešených podle typových podkladů, článku 2.2: [i]Pokud instalační šachta netvoří (nebo z ní nelze vytvořit) požární úsek, musí se v úrovni každého stropu předělit stavební konstrukcí alespoň EI-30DP1 (podle ČSN 730810) s dotěsněnými prostupy všech rozvodů podle ČSN 730802.[/i] Toto by mělo být předmětem projektové dokumentace pro stavební úpravy. Odpovědnost vždy nese provozovatel objektu, v našem případě majitel domu, který zřejmě opomněl minimálně ohlásit stavebnímu úřadu provedenou rekonstrukci.

Vložit odpověď

Cron Job Starts