Tomeček
 , 
05.06.2020 08:35

U jeřábů v nebezpečných prostorech bez ohledu na zařazení do skupin je lhůta revizí ?

1 - určena místním provozním bezpečnostním předpisem     (podle mého názoru nejblíže ke správné odpovědi ČSN 27 0142 čl.6.2 v návaznosti na čl.6.3. a čl.3.11)

2 - o polovinu kratší

3 - stejná (údajně správná odpověď)

 

ČSN 27 0142 čl.6.2 U věžových, mobilních, nakládacích a lanových jeřábů je lhůta revizí 1 rok a revizních zkoušek 2 roky. …

Následující článek 6.3 Ve stejných lhůtách musí být provedeny revize a revizní zkoušky u všech jeřábů v nebezpečných prostorách bez ohledu na zařazení do skupin.

V čl.3.11 mimo jiné stojí - Nebezpečné prostory stanoví provozovatel protokolem o určení vnějších vlivů - (což je nejblíže místnímu provoznímu předpisu a všechny vlastně odpovědi jsou podle mého názoru nevhodně formulované)

Správná odpověď by měla znít 1 rok.

Prosím o kontrolu.

 

Děkuji Richard Tomeček

 

Vložit odpověď

Cron Job Starts