Mikropel
 , 
03.02.2020 13:57

Testy pro písemnou část zkoušky EZRTB5  z hromosvodů  v prostředí bez nebezpečí výbuchu


otázka 74) Co musí být vzato v úvahu, použijeme-li pro stanovení ochranných prostorů metodu ochranného úhlu?

uvedené odpovědi

Volba 1 metoda je vhodná pro všeobecné účely, obzvlášť pro ochranu plochých střech
Volba 2 metoda je vhodná pro jednoduché stavby nebo pro malé části větších staveb. Metoda není vhodná pro stavby vyšší, než poloměr valící se koule pro vybranou hladinu ochrany LPS
Volba 3 metoda je vhodná pro všechny typy staveb

Z uvedených odpovědí není ani jedna správná.

Správná odpověď:  Skutečné fyzické rozměry kovové jímací soustavy


otázka č. 77 Mohou být armovací pruty stěn nebo díly z betonu a ocelový skelet použity jako náhodné svody?

Volba 1 ne
Volba 2 ano
Volba 3 pouze pokud jsou armovací pruty hladké a většího průměru než 8mm

Podle ČSN EN 62305 je správná odpověď Ano


Můžete mě vyvést z omylu. Děkuji Král

Odpovědi

Revize Kontroly.cz
13.02.2020 19:50

Dobrý den,
máte pravdu v obou případech. Děkujeme za podněty, díky Vám se nám daří zlepšovat a zkvalitňovat naše služby. Za chyby nebo nepřesnosti se omlouváme.

Tým RevizeKontroly

Vložit odpověď