Zatloukal
 , 
14.03.2018 14:55

Dobrý den, marně hledám normu nebo něco co nařizuje revizi invalidní plošiny a jak často by se měla provádět. můžete mi poradit?

Odpovědi

Revize Kontroly.cz
23.03.2018 09:52

Dobrý den,

zkuste normu ČSN EN 81-41 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 41: Svislé zdvihací plošiny pro dopravu osob s omezenou schopností pohybu. 

Dle anotace viz. níže by měla obsahovat i podmínky pro údržbu:

Tato česká technická norma stanovuje požadavky na konstrukci, výrobu, montáž, údržbu a demontáž elektricky poháněných svislých zdvihacích plošin připevněných ke konstrukci budovy, které jsou určeny pro osoby s omezenou schopností pohybu a které se pohybují mezi předem stanovenými úrovněmi po vedené dráze, jejíž sklon se neodchyluje od svislice o více než 15O. Plošiny jsou určeny pro použití osobami s vozíkem nebo bez vozíku a vybaveny plošinou nesenou nebo zavěšenou na hřebenu s pastorkem, ocelových lanech, řetězech, šroubu a maticí, s třením/trakcí mezi koly a dráhou, na vedeném řetězu, nůžkovém mechanizmu nebo na hydraulickém válci (přímo nebo nepřímo). Mají uzavřenou jízdní dráhu a pohybují se maximální rychlostí 0,15 m/s.

 

Tým Revize Kontroly.cz

Vložit odpověď