pknakup
 , 
30.01.2017 10:13

Strana 10 ČSN 27 0142 bod 11.3 Při posouzení použitelnosti jeřábu použije revizní technik následující alternativy:

a) Technický stav jeřábu vyhovuje požadavkům bezpečného provozu

b) Technický stav jeřábu vykazuje méně závažné závady, ...........

c) Technický stav jeřábu je nevyhovující v důsledku závad, uvedených v souhrnu zajištěných závad, které vytvářejí rizika bezpečného provozu

Jeho další používání je možné až po jejich odstranění a splnění článku 11.5. (11.5. nápravná opatření provzovatele)

Otázka:

Při použití varianty C) by měl provozovatel odstavit jeřáb, nebo ho může provozovat? Myslím, že by jeřáb měla pověřená osoba odstavit do doby odstranění závady nebo závad, pro které byla zvolena varianta c)

Nebo lze jeřáb provozovat s nějakým bezpečnostním opatřením, např. kontroly před zahájením se zaměřením na kontrolu závady, jestli se stav nezhoršil?

Děkuji

Odpovědi

Revize Kontroly.cz
03.02.2017 09:47

Dobrý den,

podle našeho úsudku máte pravdu, tozn. při použití varianty c) je třeba, aby provozovatel zajistil odstavení jeřábu z provozu. Pro jeho další používání je třeba nejdříve odstranit závady, které vytvářejí rizika bezpečnostního provozu.

 

Tým RevizeKontroly.cz

Vložit odpověď