J. Kotva
 , 
15.04.2016 12:20

Dobrý den,

v roce 1985 jsme si v bytovém domě zřídili malou kotelničku, osazenou dvěma nástěnnými plynovými kondenzačními kotly NEFIT, každý s výkonem 45 kW (vytápí se celkem 12 bytů). Jejich odkouření bylo, podle tehdy platných předpisů, vyvedeno přes zeď do venkovního prostoru originálními koaxiálními kovovými trubkami (délky od každého kotle cca 1 m) dodanými společně s kotly. Zvenku (na fasádě) je výška výdechů nad terénem cca 1,7 m. Vše bylo takto bez připomínek zkolaudováno.

Před třemi roky jsme oba dožilé kotle vyměnili za dva nástěnné plynové kondenzačními kotle Vaillant, každý o výkonu 43 kW. Jejich odkouření bylo opět vyvedeno přes zeď do venkovního prostoru originálními, tentokrát plastovými, koaxiálními trubkami dodanými společně s kotly. Trubky byly do venkovního prostoru vysunuty původními otvory po předchozích kotlích. Neprováděla se tedy žádná stavební ani jiná úprava.

Kominík, který dochází pravidelně každý rok na kontrolu spalinových cest, neměl nikdy proti tomuto způsobu odkouření žádné výhrady (i když jsem toho názoru, že o takové odkouření by se spíše měl starat servisní technik kotlů v rámci periodických prohlídek a ne kominík).

Při letošní kontrole nám však kominík (a je to stále tentýž) označil spalinovou cestu za nevyhovující s tím, že tento způsob odkouření již není podle nějakých nových předpisů přípustný, ale dodal, že kdybychom kotle neměnili, tak že by vše i nadále vyhovovalo. Pro nápravu této situace nám doporučil instalovat fasádní komín.

Chtěl bych tedy vědět, zda je skutečně nutné, a podle jakých předpisů, při pouhé výměně dožilých kotlů za nové, úspornější a k životnímu prostředí šetrnější ještě provádět další úpravy, nebo se jedná jen o nesprávný kominíkův názor.

Velmi děkuji za brzkou odpověď, kominík nám dal k instalaci fasádního komínu poměrně krátkou lhůtu.

Odpovědi

Revize Kontroly.cz
02.05.2016 06:45

Dobrý den,

s výměnou kotle je potřeba revizní zpráva o stavu spalinových cest, pokud tato zpráva nenašla pochybení, tak by jste měli dál provozovat spalinovou cestu beze změn. Ovšemve vašem případěvyměna kotle je brána jako rekonstrukce, tím, že kotle byly nahrazeny jinými. Z tohoto důvodu se kontrukce spalinové cesty řeší podle nové normy ČSN 73 4201. Proto si myslíme, že kominík jednal správně, když Vás upozornil, že konstrukce spalinové cesty je v dnešních při dnešních požadavcích nevyhovující, ale na toto vás měla upozornit již montážní firma, která prováděla výměnu kotle. Pokud potřebujete oficiální vyjádření nechal bych si vypracovat odborné stanovisko u organizace státního odborného dozoru TIČR.

https://www.ticr.eu/inpage/zadost-o-vydani-stanoviska-pz/

S pozdravem

Tým Revize Kontroly.cz

Vložit odpověď

Cron Job Starts