FilipNaxera
 , 
06.03.2016 08:52

Dobrý den,

ve vašem testu se mi u otázky"Může inspektor oblastního inspektorátu práce ukládat organizacím a podnikajícím fyzickým osobám pokuty za porušení předpisů kzajištění bezpečnosti práce a technických zařízení?" ukázala jako správná odpověď, že nemůže. Na stránkách Státního úřadu inspekce práce jsem našel Zákon č. 251/2005 Sb., kde se píše, že může. Zajímalo by mě proto, jestli máte otázku správně a zákon se nějak změnil, nebo jestli je správná odpověď, že může. Děkuji za odpověď.

Odpovědi

FilipNaxera
06.03.2016 11:46

Tak děkuji a přeji hezký den :)

Revize Kontroly.cz
06.03.2016 11:02

Ano, takhle je to napsáno i v zákoně. Z tohoto vyplývá, že ukládat pokuty může Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty. Avšak v definici, k čemu je inspektor oprávněn není stanoveno, že by mohl ukládat pokuty. V původním znění zákona tato definice byla, avšak během několika let došlo ke změně.

FilipNaxera
06.03.2016 09:59

Přikládám stránku, podle které jsem měl za to, že může ukládat pokuty (viz poslední bod), ale píše se zde, k čemu jsou oprávněny oblastní inspektoráty a ne konkrétně inspektor, tak jsem si tím nebyl jistý, proto jsem se raději zeptal.

Děkuji za odpověď a odkaz.

http://www.suip.cz/pracovnepravni-vztahy/kompetence-organu-inspekce-prace/

Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty prácejsou oprávněny:
• kontrolovat u zaměstnavatelů dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů
• vyžadovat odstranění zjištěných nedostatků
• ukládat pokuty

Revize Kontroly.cz
06.03.2016 09:34

Dobrý den,

tuto otázku jsme již v minulosti několikrátřešili. Nejdříve jsme ji měli označenou jako, že může, ale po upozornění jsme ji změnili, legislativa se od roku 2005 změnila a proto pokud říkátě, že v zákoně č.251/2005 Sb jste našel, že může, tak prosím o uvedení paragrafu a odstavce, kde se takto píše. Níže posílám odkaz na příslušný zákon.

Děkujeme

Tým Revize Kontroly.cz


https://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=60217&nr=251~2F2005&rpp=15#local-content

Vložit odpověď