Martina B.
 , 
18.08.2015 14:25

Dobrý den,obracím se na Vás s prosbou ohledně povinnosti revize plynového kotle.Jak máme postupovat v případě,že v domě s 8 bytovými jednotkami jeden z majitelů bytu odmítá revizi kotle ve svém bytě.Již od roku 2008 nemá revizi provedenou.Občas je v domě cítit plyn,byt sám neužívá ale pronajímá a revizi neřeší.Jak rosím postupovat a donutit majitele bytu k nápravě?Vždyť jde o zdraví náš všech v domě.Děkuji Martina B.

Odpovědi

Revize Kontroly.cz
25.11.2015 08:31

Dobrý den,

doporučil bych tuto věc ohlásit společnosti, která je provozovatelem plynového potrubí na kterou je připojena plynovodní přípojka bytového domu, zpravidla se jedná o dodavatele plynu.

Jelikož dle zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) v § 28 odst. 2 bodu d) uvádí, že oprávněný zákazník je povinen: „Udržovat svá odběrná elektrická zařízení ve stavu, který odpovídá právním předpisům a technickým normám."

Dále pak pro plynová zařízení pak v § 62 odst. 2 bodu f) se uvádí, že zákazník je povinen: „Udržovat odběrné plynové zařízení v takovém stavu, aby se nestalo příčinou ohrožení života, zdraví či majetku osob, a v případě zjištění závady tuto bez zbytečného odkladu odstranit."

S pozdravem
Tým Revize Kontroly.cz

Vložit odpověď