F. Ollé
 , 
28.05.2015 19:26
Máme kotelnu domu 3 kotle a 120 kW III. kategorie s celkovým jmenovitým výkonem 360 kW a výbor SVJ nedisponuje žádným oprávněním provozu. Může SVJ být provozovatelem za nějakých podmínek (zaměstná obsluhu s nějakou kvalifikací nevím jakou) této kotelny nebo musí smluvně zajistit u osoby fyzické (kvalifikací/povolením nevíme jakou) nebo právnické (kvalifikací/povolením nevíme jakou)

Odpovědi

svjbranik1046
08.06.2015 14:22
Píšete: "pokud jste jako SVJ majitelem kotelny o celkovém výkonu 360kW, tak jste zároveň jejím provozovatelem." Jsem toho názoru, že se jedná o mylný předpoklad ohledně vlastnictví kotelny. Kotelna je součást společné části domu a jako ostatní společné části i kotelna je ve podílovém [b]spoluvlastnictví všech vlastníků.[/b] SVJ pouze vykonává správu domu a z pozemků a povinnost správy nevyplývá automaticky ani právo ani povinnost provozovat spravovanou věc. Právo provozovat věc mají vlastnici případně osoba pověřena vlastníky o tuto činnost.
Revize Kontroly.cz
08.06.2015 06:47
Dobrý den, pokud jste jako SVJ majitelem kotelny o celkovém výkonu 360kW, tak jste zároveň jejím provozovatelem. V tomto případě máte povinnost zajisti pravidelnou kontrolu plynového zařízení, kterou zajišťuje oprávněná osoba (proškolená osoba). Dále je nutno zajistit 1x za 3 roky provozní revizi plynového zařízení, kterou provádí revizní technik. Od roku 2013 podle předpisu TPG 704 01 se musí provádět pravidelné měření koncentrace CO ve spalinách, na základě výsledku měření se definují další termíny servisních prohlídek kotlů. Např. při výsledku do 100ppm je servisní prohlídka 1x za rok.

Vložit odpověď