Jiří Zaňka
 , 
27.04.2015 10:35
Na stránkách SÚKL je napsáno že nový zákon o zdravotnických prostředcích, které nejsou pevně připojeny k síťovému zdroji elektrické energie NZZP povinnost provádění elektrických revizí nestanovuje. Znamená to, že revize na přístrojích s pohyblivým přívodem se ve zdravotnictví dělat nemusí?

Odpovědi

Revize Kontroly.cz
28.04.2015 16:05
Dobrý den, ve výše uvedeném zákoně č. 268/2014 se Hlava IX. věnuje servisním a revizním činnostem, kde Díl 2 pro revize stanovuje: Revize § 67 Obecné ustanovení (1) [b]U zdravotnického prostředku, který je připojen ke zdroji elektrické energie, a zdravotnického prostředku, jehož součástí je tlakové nebo plynové zařízení, se vedle servisu provádí i revize podle jiných právních předpisů. Revizí se rozumí elektrická revize, tlaková revize a plynová revize. [/b] (2) Elektrickou revizí se rozumí specializovaná kontrola spočívající v souboru vizuálních kontrol a elektrických měření u zdravotnického prostředku, který je pevně připojen k síťovému zdroji elektrické energie. (3) Tlakovou revizí se rozumí specializovaná kontrola spočívající v souboru vizuálních kontrol a měření u zdravotnického prostředku, jehož součástí je tlakové zařízení. (4) Plynovou revizí se rozumí specializovaná kontrola spočívající v souboru vizuálních kontrol a měření u zdravotnického prostředku, jehož součástí je plynové zařízení. § 68 Podmínky provádění revize (1) [b]Revize se provádí u zdravotnického prostředku v rozsahu a četnosti stanovené jinými právními předpisy, upravujícími elektrickou, tlakovou a plynovou revizi, nebo výrobcem. [/b] (2) Osoba provádějící revizi je povinna zajistit, aby elektrická revize byla prováděna výhradně pracovníky, kteří splňují požadavky na odbornou způsobilost pro provádění revize elektrických zařízení stanovené jiným právním předpisem upravujícím odbornou způsobilost v elektrotechnice. (3) Osoba provádějící revizi zdravotnického prostředku, jehož součástí je tlakové zařízení, je povinna zajistit, aby revize tlakového zařízení byla prováděna pracovníky, kteří splňují požadavky na odbornou způsobilost pro provádění revize tlakových zařízení podle jiného právního předpisu upravujícího tlakovou revizi. (4) Osoba provádějící revizi zdravotnického prostředku, jehož součástí je plynové zařízení, je povinna zajistit, aby revize plynového zařízení byla prováděna pracovníky, kteří splňují požadavky na odbornou způsobilost pro provádění revize plynových zařízení podle jiného právního předpisu upravujícího plynovou revizi. Z toho důvodu nejsme si vědomi, že by se revize pro elektrické přístroje s pohyblivým přívodem ve zdravotnictví dělat nemusely. S pozdravem Tým Revize Kontroly.cz

Vložit odpověď

Cron Job Starts