Tomáš
 , 
14.05.2014 07:07
Dobrý den, rád bych se zeptal, jaká povolení či certifikáty potřebuji pro montáž vázacích řetězů. Jednotlivé prvky vázacích řetězů mají atest, ale zákazník po mně bude vyžadovat atest na výrobek. Mohu takový atest vydat jako firma? Popř. co musí atest obsahovat?

Odpovědi

RevizeKonroly.cz
30.05.2014 20:09
Dobrý den, budeme citovat normu ČSN EN 818-5+A1 Krátkočlánkové řetězy pro účely zdvihání - Bezpečnost - Část 5: Vázací řetězy - Třída 4: Každý smontovaný vý´ázací řetěz musí mít datovaný certifikát výrobce, který potvrzuje shodu s touto části normy EN 818 a musí obsahovat následující údaje: - jméno výobce vázacíh řetězu, včetně datumu vystavení a podpisu, - číslo normy EN 818 a její část tj. EN 818-5, - identifikační číslo nebo symbol vázacího řetězu, - popis vázacího řetězu, - jmenovitou velikost vázacího řetězu a označení třídy 4, - jmenovitou délku, - nosnost v závislosti na úhlu beta, - honotu zkušební síly v průběhu výroby, - jméno osoby nebo organizace, které provedly zkoušku zkušební silou v průběhu výroby a závěrečnou prohlídku. Současně s vázacím řetězem musí být dodány informace pro používání, které musí být v souladu s odpovídajícím kapitolami EN 818-6:2000+A1

Vložit odpověď

Cron Job Starts