Petr
 , 
11.11.2013 09:37
Dobrý den, chtěl bych se zeptat co vše je potřeba, aby se člověk mohl stát RTZZ. Jaké jsou podmínky a kdo uděluje oprávnění. Je možné se specializovat pouze na VZV a školení obsluh VZV. Děkuji za odpověď

Odpovědi

RevizeKontroly.cz
11.11.2013 16:23
Dobrý den, vyhláška 19/1979 Sb. kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti v §8 udává: [i](2) Revizní technik musí mít pro provádění činností podle odstavce 1 osvědčení o odborné způsobilosti vydané orgánem dozoru na základě vykonané zkoušky. (3) Uchazeči o osvědčení revizního technika musí mít ukončené úplné střední odborné vzdělání strojní nebo elektrotechnické a nejméně pětiletou praxi v oboru zdvihacích zařízení. (4) Má-li uchazeč odborné strojní nebo elektrotechnické vzdělání vyšší, než je předepsáno v odstavci 2, postačí odborná praxe dvouletá. (5) Orgán dozoru může v odůvodněných případech na žádost organizace povolit výjimku z požadovaného odborného vzdělání.[/i] Vysokozdvižné vozíky, ve většině případech, nepatří mezi vyhrazená zdvíhací zařízení (pokud není umožněno zvedání břemen nad 5000t). Pro provádění školení obsluhy VZV postači mít certifikát instruktora obsluhy motorových manipulačních vozíků.
http://www.revizekontroly.cz/zdvihaci-zarizeni-legislativa/item/vyhlaska-kterou-se-urcuji-vyhrazena-zdvihaci-zarizeni-a-stanovi-nektere-podminky-k-zajisteni-jejich-bezpecnosti

Vložit odpověď

Cron Job Starts