Michal Kovář
 , 
16.10.2013 11:41
Dobrý den, v rámci spracovaného SBP je třeba pověřit pověřenou osobu a OTZZ. Jakou min. kvalifikaci musí mít obě tyto osoby? Je třeba certifikace a ověření znalostí, resp. absolvování kurzu např. pro OTZZ nebo postačuje jmenování zaměstnavatelem a proškolení RTZZ? A je možné kumulovat obě funce dohromady? Děkuji

Odpovědi

kovarmichal07
24.10.2013 09:06
Děkuji
RevizeKontroly.cz
23.10.2013 18:42
Dle našehno názoru může být OTZZ zároveň pověřená osoba, pokud splní veškeré povinnosti s výkonem této funkce: 1. Zajišťuje bezpečný provoz jeřábů, výběrem vhodného jeřábu, příslušenství pro zdvihání, školením a dozorem, v případě potřeby zajišťuje projednání se všemi zodpovědnými orgány a zajišťuje spolupráci při účasti více organizací. 2. Zajišťuje provádění příslušných prohlídek, inspekcí, revizí a údržby zařízení a jejich provedení kontroluje. 3. Zajišťuje efektivní postup při informování o závadách a mimořádných událostech včetně provedení potřebných nápravných opatření. 4. Zodpovídá za organizaci a řízení provozu jeřábů, zajišťuje, aby byly určeny kompetentní osoby k obsluze jeřábů a manipulaci s břemeny.
kovarmichal07
21.10.2013 04:28
Dobrý den, děkuji za odpověď. Je možné v rámci podniku stanovit pověřenou osobu, která je zároveň OTZZ?
RevizeKontroly.cz
18.10.2013 17:58
Dobrý den p. Kovář, pro vyhrazená technická zařízení zdvíhací musí být OTZZ (odborný technik zdvíhacích zařízení) certifikován. Požadavky na kvalifikaci pak jsou: [list] [i]- maturitou ukončené úplné střední odborné vzdělání nebo vysokoškolské vzdělání – obor strojní nebo elektrotechnický poznámka: pokud žadatel vlastní platné osvědčení revizního technika zdvíhacích zařízení (dále jen RTZZ) odpovídajícího rozsahu a splňuje požadavek nejméně 10 let praxe jako RTZZ, nemusí po posouzení ředitelem CEO splňovat požadavek úplného středního odborného vzdělání, - znalost odpovídajících předpisů v potřebném rozsahu, - pětiletá praxe v oboru zdvíhacích zařízení, - příslušné zdravotní osvědčení, - kvalifikace dle par. 4 vyhlášky 50/1978 Sb., - platné osvědčení RTZZ v rozsahu odpovídajícím požadované certifikaci pro činnost na vyhrazených zdvíhacích zařízení, - absolvování přípravného školení pro výkon této funkce dle platné osnovy.[/i] [/list] Zaměstnavatel musí určit tzv. pověřenou osobu, tj. osoba, která zodpovídá za provoz zdvíhacích zařízení a má dostatečné praktické zkušenosti a teoretické znalosti v oblasti zdvíhacích zařízení a mechanismů používaných pro manipulaci s břemeny. Zpravidla bývá tato osoba proškolená revizním technikem pro zdvíhací zařízení. Současně má tato osoba povinnost zpracovat dokumentaci, která stanovuje vše ve vztahu k používání zdvíhacích zařízení pro SBP.

Vložit odpověď

Cron Job Starts