Ivana procházková
 , 
30.09.2013 19:21
Dobrý den, v nájemním domě jsme jako majitelé provedlli revizi plynových zařízení ve společných prostorách.Má majitel též hradit a nechat provést revizi v jednotlivých bytech ? Děkuji za odpověď.

Odpovědi

Daniel
15.10.2014 11:58
za zákona 458/200 Sb., §62 odst.2 bod f) plyne povinnost. Povinnost udržovat odběrné plynové zařízení ve stavu neohrožující zdraví a majetek. ... Jak se této povinnosti zhostí je jen na odběrateli. Žádná revize není nikde definována. O případných revizích a opravách a o četnostech si rozhoduje jen sám zákazník.
RevizeKontroly.cz
01.10.2013 15:56
Dobrý den, za odběrná plynová zařízení v samotných bytech je zodpovědný zákazník. Bližší podrobnosti jsou uvedeny v zákoně č. 458/2000 Sb. tzv. energetický zákon v § 62 odst. 2 bodu f) se uvádí, že zákazník je povinen: [i]„Udržovat odběrné plynové zařízení v takovém stavu, aby se nestalo příčinou ohrožení života, zdraví či majetku osob, a v případě zjištění závady tuto bez zbytečného odkladu odstranit."[/i] Z toho vyplývá, že každý nájemník nebo majitel bytu, který má platnou smlouvu o odběru plynu, má ve vlastním zájmu zajistit provádění revizí a kontrol dle technických norem. Chrání tím především sebe, před následky vzniklých škod na zdraví a majetku. Právě revize plynové instalace je potvrzením o bezzávadnosti těchto zařízení a v případě havárie také důkazem, že viníkem nebylo zanedbání povinností vlastníka.

Vložit odpověď