Zkušební test pro revizní techniky zdvíhacích zařízení - Zakladače (f) - 20 otázek

Odpovědi na otázky najdete v notmách, zákonech a vyhláškách: ČSN 26 7406, ČSN 26 9010, ČSN 26 7400, ČSN EN ISO 14 122-2, ČSN EN ISO 14 122-3, ČSN EN 528, ČSN EN 528, ČSN 26 7403, ČSN 33 2540, ČSN 26 7407
Zdvíhací zařízení je nutno, podle vyhlášky č. 19/1979 Sb. , kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, podrobit pravidelným revizím podle předepsaných lhůt dle příslušných norem. Revize smí provádět pouze osoby odborně způsobilé, které získají osvědčení k revizi zdvíhacích zařízení podle stanovených skupin.

Revizní technik musí splňovat následující požadavky:

starší 18 let,
zdravotně způsobilý,
střední odborné vzdělání strojní nebo elektrotechnické,
5 let praxe v oboru zdvihacích zařízení,
osvědčení k revizím a zkouškám na zdvíhacích zařízení podle zatřídení do skupiny.

Osvědčení k provádění revizí a zkoušek na zdvíhacích zařízení podle stanovených skupin vydává organizace státního odborného dozoru (TIČR) a má platnost 5 let ode dne vydání.Copyright © 2011-2019 RevizeKontroly.cz | Designed by Smart elephant