beta verze Online testy 2.0

Zpřístupnili jsme novou verzi online testů 2.0 v beta verzi, kterou postupně doplňujeme. Tyto online testy již nejsou aktualizovány a budou postupně nahrazeny v nové verzi.

Zkušební test pro revizní techniky zdvíhacích zařízení - Zakladače (f) část.3

Odpovědi na otázky najdete v notmách, zákonech a vyhláškách: ČSN 26 7403, ČSN 26 7407, ČSN 26 7406
Zdvíhací zařízení je nutno, podle vyhlášky č. 19/1979 Sb. , kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, podrobit pravidelným revizím podle předepsaných lhůt dle příslušných norem. Revize smí provádět pouze osoby odborně způsobilé, které získají osvědčení k revizi zdvíhacích zařízení podle stanovených skupin.

Revizní technik musí splňovat následující požadavky:

starší 18 let,
zdravotně způsobilý,
střední odborné vzdělání strojní nebo elektrotechnické,
5 let praxe v oboru zdvihacích zařízení,
osvědčení k revizím a zkouškám na zdvíhacích zařízení podle zatřídení do skupiny.

Osvědčení k provádění revizí a zkoušek na zdvíhacích zařízení podle stanovených skupin vydává organizace státního odborného dozoru (TIČR) a má platnost 5 let ode dne vydání.