beta verze Online testy 2.0

Zpřístupnili jsme novou verzi online testů 2.0 v beta verzi, kterou postupně doplňujeme. Tyto online testy již nejsou aktualizovány a budou postupně nahrazeny v nové verzi.

Zkušební test pro revizní techniky zdvíhacích zařízení - Obecný test o (2017) - 20 otázek

Odpovědi na otázky najdete v zákonech a vyhláškách: 251/2005 Sb., 174/1968 Sb., 19/1979 Sb., 22/1997 Sb., 505/1990 Sb., 201/2010 Sb., 495/2001 Sb., 102/2001 Sb., 378/2001 Sb., 309/2006 Sb., 101/2005 Sb., 22/1997 Sb., 505/1990 Sb., 176/2008 Sb., 89/2012 Sb., 262/2006 Sb., 11/2002 Sb.

Zdvíhací zařízení je nutno, podle vyhlášky č. 19/1979 Sb. , kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, podrobit pravidelným revizím podle předepsaných lhůt dle příslušných norem. Revize smí provádět pouze osoby odborně způsobilé, které získají osvědčení k revizi zdvíhacích zařízení podle stanovených skupin.

Revizní technik musí splňovat následující požadavky:

starší 18 let,
zdravotně způsobilý,
střední odborné vzdělání strojní nebo elektrotechnické,
5 let praxe v oboru zdvihacích zařízení,
osvědčení k revizím a zkouškám na zdvíhacích zařízení podle zatřídení do skupiny.

Osvědčení k provádění revizí a zkoušek na zdvíhacích zařízení podle stanovených skupin vydává organizace státního odborného dozoru (TIČR) a má platnost 5 let ode dne vydání.