Zkušební test pro revizní techniky zdvíhacích zařízení - Jeřáby mostové, podvěsné mostové ovládané ze země a portálové


Odpovědi na otázky najdete v normě: ČSN EN 15011+A1, ČSN 27 0142, ČSN EN 12077-2+A1, ČSN EN 13856+A1, č. 362/2005 Sb., ČSN ISO 12480-1, ČSN 73 5130, ČSN 73 2604, ČSN ISO 4309, ČSN EN 60204-32 ed.2

Zdvíhací zařízení je nutno, podle vyhlášky č. 19/1979 Sb. , kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, podrobit pravidelným revizím podle předepsaných lhůt dle příslušných norem. Revize smí provádět pouze osoby odborně způsobilé, které získají osvědčení k revizi zdvíhacích zařízení podle stanovených skupin.

Revizní technik musí splňovat následující požadavky:

starší 18 let,
zdravotně způsobilý,
střední odborné vzdělání strojní nebo elektrotechnické,
5 let praxe v oboru zdvihacích zařízení,
osvědčení k revizím a zkouškám na zdvíhacích zařízení podle zatřídení do skupiny.

Osvědčení k provádění revizí a zkoušek na zdvíhacích zařízení podle stanovených skupin vydává organizace státního odborného dozoru (TIČR) a má platnost 5 let ode dne vydání.Elektrická zařízení

Elektrická zařízení

Plynová zařízení

Plynová zařízení

Tlaková zařízení

Tlaková zařízení

Zdvíhací zařízení

Zdvíhací zařízení

Copyright © 2011-2018 RevizeKontroly.cz | Designed by Smart elephant