beta verze Online testy 2.0

Zpřístupnili jsme novou verzi online testů 2.0 v beta verzi, kterou postupně doplňujeme. Tyto online testy již nejsou aktualizovány a budou postupně nahrazeny v nové verzi.

Zkušební test pro revizní techniky provádějící revize a zkoušky provozovaných tlakových nádob stabilních skupiny A - Odborná část - 20 otázek (od 2017)

Odpovědi na otázky najdete v zákonech a vyhláškách: ČSN EN 764-7, ČSN 69 0012, ČSN 69 0009, ČSN 71 0009, ČSN EN 12819, ČSN EN 13445-5, ČSN EN ISO 5817, ČSN EN 14127, ČSN EN 12817, č. 219/2016 Sb., ČSN EN 14197-3, ČSN EN 13445, ČSN EN 764, ČSN EN ISO 4126-1, č. 18/1979 Sb., ČSN EN 1330-10, ČSN EN ISO 17637, ČSN EN ISO 3452-1, ČSN EN 13554,  ČSN EN ISO 9934-1, ČSN EN 1593

Tlaková zařízení je nutno, podle vyhlášky č. 18/1979 Sb. (o určených vyhrazených tlakových zařízeních a podmínkách jejich bezpečnosti), podrobit pravidelným revizím podle předepsaných lhůt dle příslušných norem. Revize smí provádět pouze osoby odborně způsobilé, které získají osvědčení k revizi tlakových zařízení podle stanovených skupin.

Revizní technik musí splňovat následující požadavky:

starší 18 let,
zdravotně způsobilý,
předepsaná kvalifikace,
doba praxe v oboru,
osvědčení k revizím a zkouškám na tlakových zařízení podle zatřídení do skupiny.

Osvědčení k provádění revizí a zkoušek na tlakových zařízení podle stanovených skupin vydává organizace státního odborného dozoru (TIČR) a má platnost 5 let ode dne vydání.