Zkušební test pro obsluhu (topiče) horkovodních kotlů 2.třídy

Odpovědi na otázky najdete v normách a zákonech: ČSN 07 0710, ČSN EN 12952-7,  ČSN EN 12953-6, ČSN 07 0000, ČSN 07 7401, č. 174/1968 Sb.

Provozovatelé parních a horkovodních kotlů jsou podle ČSN 07 0710 (provoz, obsluha a údržba parních a horkovodních kotlů), zajistit potřebnou obsluhu kotlů. Obsluhu kotlů (topiče) smí provádět pouze osoby odborně způsobilé, jimž byl vydán topičský průkaz odpovídající třídy.

Topičský průkaz pro 2. třídu kotle:

opravňuje k samostatné obsluze kotlů, tj. horkovodních kotlů s tepelným výkonem nad 35 MW.

Osobě, která složí topičskou zkoušku, vydá dozorčí orgán topičský průkaz příslušné třídy, opis průkazu musí být uložen u zaměstnavatele.