Zkušební test pro revizní techniky tlakových zařízení - Obecné předpisy část.2 (od 2017)

Odpovědi na otázky najdete v zákonech a vyhláškách: č. 22/1997 Sb., 18/1979 Sb., 130/2008 Sb., 174/1968 Sb., 378/2001 Sb., 219/2016 Sb., 208/2011 Sb., 119/2016 Sb.

Tlaková zařízení je nutno, podle vyhlášky č. 18/1979 Sb. (o určených vyhrazených tlakových zařízeních a podmínkách jejich bezpečnosti), podrobit pravidelným revizím podle předepsaných lhůt dle příslušných norem. Revize smí provádět pouze osoby odborně způsobilé, které získají osvědčení k revizi tlakových zařízení podle stanovených skupin.

Revizní technik musí splňovat následující požadavky:

starší 18 let,
zdravotně způsobilý,
předepsaná kvalifikace,
doba praxe v oboru,
osvědčení k revizím a zkouškám na tlakových zařízení podle zatřídení do skupiny.

Osvědčení k provádění revizí a zkoušek na tlakových zařízení podle stanovených skupin vydává organizace státního odborného dozoru (TIČR) a má platnost 5 let ode dne vydání.