beta verze Online testy 2.0

Zpřístupnili jsme novou verzi online testů 2.0 v beta verzi, kterou postupně doplňujeme. Tyto online testy již nejsou aktualizovány a budou postupně nahrazeny v nové verzi.

Zkušební test pro revizní techniky plynových zařízení - Obecný test (od 01.06.2017) - 20 otázek

Odpovědi na otázky najdete v zákonech, vyhláškách a normách: č. 251/2005 Sb., č. 174/1968 Sb. č. 22/1997 Sb., č. 505/1990 Sb., č. 21/1979 Sb., č. 85/1978 Sb., ČSN 38 6405, č. 85/1978 Sb,, č. 309/2006 Sb., č. 201/2010 Sb., č. 495/2001 Sb., č. 183/2006 Sb., č. 375/2017 Sb.

Plynová zařízení je nutno, podle vyhlášky č. 85/1978 Sb. (o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení), podrobit pravidelným revizím podle předepsaných lhůt dle příslušných norem. Revize smí provádět pouze osoby odborně způsobilé, které získají osvědčení k revizi plynových zařízení podle stanovených skupin.

Revizní technik musí splňovat následující požadavky:

starší 18 let,
zdravotně způsobilý,
předepsaná kvalifikace,
doba praxe v oboru,
osvědčení k revizím a zkouškám na plynových zařízení podle zatřídění do skupiny.

Osvědčení k provádění revizí a zkoušek na plynových zařízení podle stanovených skupin vydává organizace státního odborného dozoru (TIČR) a má platnost 5 let ode dne vydání.