Zkušební test pro montážní pracovníky plynových zařízení - Zařízení pro výrobu a úpravu technických plynů - 20 otázek


Montáž a opravy na plynových zařízení smí provádět jen oprávněné organizace podle vyhlášky č. 21/1979 Sb., o určení vyhrazených plynových zařízení a podm. jejich bezpečnosti. Tyto činnosti smí provádět pouze osoby odborně způsobilé, které získají osvědčení k montáži a opravám plynových zařízení podle stanovených skupin.

Montážní pracovník musí splňovat následující požadavky:

starší 18 let,
zdravotně způsobilý,
předepsaná kvalifikace,
1 rok praxe v oboru,
osvědčení k montáži a opravám na plynových zařízení podle zatřídení do skupiny.

Osvědčení k provádění montáží, oprav na plynových zařízení podle stanovených skupin vydává organizace státního odborného dozoru (TIČR) a má platnost 5 let ode dne vydání.Elektrická zařízení

Elektrická zařízení

Plynová zařízení

Plynová zařízení

Tlaková zařízení

Tlaková zařízení

Zdvíhací zařízení

Zdvíhací zařízení

Copyright © 2011-2018 RevizeKontroly.cz | Designed by Smart elephant