beta verze Online testy 2.0

Zpřístupnili jsme novou verzi online testů 2.0 v beta verzi, kterou postupně doplňujeme. Tyto online testy již nejsou aktualizovány a budou postupně nahrazeny v nové verzi.

Zkušební test pro revizní techniky plynových zařízení - Zařízení pro výrobu a úpravu technických plynů - 20 otázek

Plynová zařízení je nutno, podle vyhlášky č. 85/1978 Sb. (o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení), podrobit pravidelným revizím podle předepsaných lhůt dle příslušných norem. Revize smí provádět pouze osoby odborně způsobilé, které získají osvědčení k revizi plynových zařízení podle stanovených skupin.

Revizní technik musí splňovat následující požadavky:

starší 18 let,
zdravotně způsobilý,
předepsaná kvalifikace,
doba praxe v oboru,
osvědčení k revizím a zkouškám na plynových zařízení podle zatřídění do skupiny.

Osvědčení k provádění revizí a zkoušek na plynových zařízení podle stanovených skupin vydává organizace státního odborného dozoru (TIČR) a má platnost 5 let ode dne vydání.