Test pro přezkoušení osob plynových zařízení - kotelny


Požadavek na školení obsluhy plynových zařízení vychází z vyhlášky č. 21/1979 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti.

Obsluha musí splňovat následující požadavky:

  • starší 18 let,
  • zdravotně způsobilý,
  • prokazatelně proškolený a přezkoušený z předpisů k provozu plynových zařízení - kotelny.

Zápis o zkoušce potvrdí podpisem revizní technik, který má platné osvědčení odborné způsobilosti příslušného druhu a rozsahu. Provozovatel musí zajistit přezkoušení zaměstnanců nejméně 1x za 3 roky.

Záznam musí být uložen u provozovatele zařízení, kopie záznamu u příslušného odborného pracovníka na úseku BOZP, pokud to není stanoveno jinak například ve vnitřním předpise organizace. Bližší podrobnosti se stanoví místním provozně bezpečnostním předpisem.Elektrická zařízení

Elektrická zařízení

Plynová zařízení

Plynová zařízení

Tlaková zařízení

Tlaková zařízení

Zdvíhací zařízení

Zdvíhací zařízení

Copyright © 2011-2018 RevizeKontroly.cz | Designed by Smart elephant