beta verze Online testy 2.0

Zpřístupnili jsme novou verzi online testů 2.0 v beta verzi, kterou postupně doplňujeme. Tyto online testy již nejsou aktualizovány a budou postupně nahrazeny v nové verzi.

Test pro přezkoušení osob plynových zařízení - kotelny

Požadavek na školení obsluhy plynových zařízení vychází z vyhlášky č. 21/1979 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti.

Obsluha musí splňovat následující požadavky:

  • starší 18 let,
  • zdravotně způsobilý,
  • prokazatelně proškolený a přezkoušený z předpisů k provozu plynových zařízení - kotelny.

Zápis o zkoušce potvrdí podpisem revizní technik, který má platné osvědčení odborné způsobilosti příslušného druhu a rozsahu. Provozovatel musí zajistit přezkoušení zaměstnanců nejméně 1x za 3 roky.

Záznam musí být uložen u provozovatele zařízení, kopie záznamu u příslušného odborného pracovníka na úseku BOZP, pokud to není stanoveno jinak například ve vnitřním předpise organizace. Bližší podrobnosti se stanoví místním provozně bezpečnostním předpisem.