beta verze Online testy 2.0

Zpřístupnili jsme novou verzi online testů 2.0 v beta verzi, kterou postupně doplňujeme. Tyto online testy již nejsou aktualizovány a budou postupně nahrazeny v nové verzi.

Zkušební test pro montážní pracovníky plynových zařízení - Zařízení pro výrobu a úpravu technických plynů (od 01.06.2017)

Odpovědi na otázky najdete v normě: ČSN 69 4911, ČSN 69 7904

Montáž a opravy na plynových zařízení smí provádět jen oprávněné organizace podle vyhlášky č. 21/1979 Sb., o určení vyhrazených plynových zařízení a podm. jejich bezpečnosti. Tyto činnosti smí provádět pouze osoby odborně způsobilé, které získají osvědčení k montáži a opravám plynových zařízení podle stanovených skupin.

Montážní pracovník musí splňovat následující požadavky:

starší 18 let,
zdravotně způsobilý,
předepsaná kvalifikace,
1 rok praxe v oboru,
osvědčení k montáži a opravám na plynových zařízení podle zatřídění do skupiny.

Osvědčení k provádění montáží, oprav na plynových zařízení podle stanovených skupin vydává organizace státního odborného dozoru (TIČR) a má platnost 5 let ode dne vydání.