Zkušební test pro revizní techniky elektrických zařízení - Stroje a rozvaděče část.1 (od 16.01.2019)

Odpovědi na otázky najdete v normě: ČSN EN 60204-1 ed. 2
Elektrická zařízení je nutno, podle normy ČSN 33 1500 (provoz elektrických zařízení), ČSN EN 62305 ed.2 (systémy ochrany před bleskem), ČSN 33 1600 ed.2 (provoz elektrických spotřebičů), podrobit pravidelným revizím podle předepsaných lhůt. Revize smí provádět pouze osoby odborně způsobilé, které získají osvědčení k revizi elektrických zařízení podle stanovených skupin.
 

Revizní technik musí splňovat následující požadavky:

    starší 18 let,
    zdravotně způsobilý,
    předepsaná kvalifikace,
    doba praxe v oboru,
    osvědčení k revizím a zkouškám na elektrických zařízení podle zatřídení do skupiny.
  

Osvědčení k provádění revizí a zkoušek na elektrických zařízení podle stanovených skupin vydává organizace státního odborného dozoru (TIČR) a má platnost 5 let ode dne vydání.Copyright © 2011-2020 RevizeKontroly.cz