beta verze Online testy 2.0

Zpřístupnili jsme novou verzi online testů 2.0 v beta verzi, kterou postupně doplňujeme. Tyto online testy již nejsou aktualizovány a budou postupně nahrazeny v nové verzi.

Zkušební test pro revizní techniky elektrických zařízení - Všeobecné požadavky na elektrická zařízení (od 16.01.2019)

Odpovědi na otázky najdete v normách: ČSN 33 0121, ČSN EN 60446 ed. 2, ČSN EN 60073 ed. 2, ČSN EN 60529, ČSN 33 0360, ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6, ČSN 33 1600 ed. 2, ČSN 33 2000-1 ed. 2, ČSN 33 2000-5-51 ed. 3, ČSN 33 2000-4-43, ČSN 33 2000-4-45, ČSN 33 2000-4-46 ed. 2, ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, ČSN 33 2130 ed. 2, ČSN 33 2000-4-473, ČSN 33 2000-4-482, ČSN 33 2000-5-52, ČSN 33 2000-4-43, ČSN 33 2000-5-537, ČSN 33 2000-5-559, ČSN 33 2000-7-701 ed. 2, ČSN 33 2000-7-702 ed. 3, ČSN 33 2000-7-703 ed. 2, ČSN 33 2000-7-704 ed. 2, ČSN 33 2000-7-705 ed. 2, ČSN 33 2000-7-706 ed. 2, ČSN 33 2000-5-54ed. 2, ČSN 33 2000-7-708 ed. 2, ČSN 33 2000-7-711 ed. 2, ČSN 33 2000-7-713 ed. 2, ČSN 33 2000-7-714 ed. 2, ČSN 33 2000-7-715 ed. 2, ČSN 33 2000-7-753 ed. 2, ČSN 33 2130 ed. 2, ČSN 33 2130 ed. 2, ČSN 33 2140, ČSN 33 2180, ČSN 33 2312, ČSN 33 3080, ČSN 33 3201, ČSN 33 3320, ČSN IEC 1000-1-1, ČSN 34 0350, ČSN 34 1090, ČSN EN 50110-1 ed.2, ČSN 73 6006, ČSN EN 50160 ed.3, ČSN 33 2000-4-46 ed. 3
Elektrická zařízení je nutno, podle normy ČSN 33 1500 (provoz elektrických zařízení), ČSN EN 62305 ed.2 (systémy ochrany před bleskem), ČSN 33 1600 ed.2 (provoz elektrických spotřebičů), podrobit pravidelným revizím podle předepsaných lhůt. Revize smí provádět pouze osoby odborně způsobilé, které získají osvědčení k revizi elektrických zařízení podle stanovených skupin.

Revizní technik musí splňovat následující požadavky:

starší 18 let,
zdravotně způsobilý,
předepsaná kvalifikace,
doba praxe v oboru,
osvědčení k revizím a zkouškám na elektrických zařízení podle zatřídení do skupiny.

 

Osvědčení k provádění revizí a zkoušek na elektrických zařízení podle stanovených skupin vydává organizace státního odborného dozoru (TIČR) a má platnost 5 let ode dne vydání.