beta verze Online testy 2.0

Zpřístupnili jsme novou verzi online testů 2.0 v beta verzi, kterou postupně doplňujeme. Tyto online testy již nejsou aktualizovány a budou postupně nahrazeny v nové verzi.

Zkušební test pro revizní techniky elektrických zařízení - Obecné předpisy (od 16.01.2019)

Označené otázky * nejsou uplatňovámy v testech pro rozsah E4 na nářadí a spotřebiče
Odpovědi na otázky najdete v zákonech a vyhláškách: č. 174/1968 Sb., 500/2004 Sb., 50/1978 Sb., 73/2010 Sb., 251/2005 Sb., 262/2006 Sb., 591/2006 Sb., č. 378/2001 Sb., 309/2006 Sb., 11/2002 Sb., 201/2010 Sb., 495/2001 Sb., 101/2005 Sb., 102/2001 Sb., 22/1997 Sb., 17/2003 Sb., 616/2006 Sb., 176/2008 Sb., 505/1990 Sb., 183/2006 Sb., 268/2009 Sb., 499/2006 Sb., 406/2004 Sb., 458/2000 Sb.
Elektrická zařízení je nutno, podle normy ČSN 33 1500 (provoz elektrických zařízení), ČSN EN 62305 ed.2 (systémy ochrany před bleskem), ČSN 33 1600 ed.2 (provoz elektrických spotřebičů), podrobit pravidelným revizím podle předepsaných lhůt. Revize smí provádět pouze osoby odborně způsobilé, které získají osvědčení k revizi elektrických zařízení podle stanovených skupin.
 

Revizní technik musí splňovat následující požadavky:

    starší 18 let,
    zdravotně způsobilý,
    předepsaná kvalifikace,
    doba praxe v oboru,
    osvědčení k revizím a zkouškám na elektrických zařízení podle zatřídení do skupiny.
  

Osvědčení k provádění revizí a zkoušek na elektrických zařízení podle stanovených skupin vydává organizace státního odborného dozoru (TIČR) a má platnost 5 let ode dne vydání.Cron Job Starts