Varování

Testy si mohou zdarma vyzkoušet pouze registrovaní nebo přihlášení uživatelé. Chci se Registrovat nebo přihlásit

Tlaková zařízení
01.07.2022
R K3 - Pro revizní techniky provádějící revize a zkoušky provozovaných parních a kapalinových kotlů III. třídy

Tlaková zařízení je nutno, dle nařízení vlády č. 192/2022 Sb. o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti, podrobit pravidelným revizím a zkouškám podle předepsaných lhůt. Revize smí provádět pouze osoby odborně způsobilé, které získají osvědčení k revizi tlakových zařízení podle stanovených skupin.

Revizní technik

Musí splňovat podle §11 zákona č. 250/2021 o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů následující požadavky:

 1. dosažení věku 18 let a plná svéprávnost,
 2. zdravotní způsobilost k vykonávaným činnostem,
 3. odborné vzdělání v oboru a stupni podle míry rizika a činnosti vykonávané na vyhrazeném technickém zařízení,
 4. odborná praxe v délce, oboru a stupni vzdělání podle míry rizika a činnosti vykonávané na vyhrazeném technickém zařízení,
 5. osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních

Osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních je udělováno na základě úspěšného prověření odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních zkouškou u pověřené organizace. Platnost osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních je 5 let ode dne jeho udělení.


Dle §22 nařízení vlády č. 192/2022 Sb. požadavky na vzdělání a délka praxe na vyhrazených tlakových zařízeních pro revizní techniky a zkušební techniky pro nádoby na plyny k činnostem na vyhrazeném tlakovém zařízení činí pro:

 1. revize a zkoušky pro kotle I. až III. třídy a tlakové nádoby I. třídy střední vzdělání s maturitní zkouškou ze skupiny oborů 23 Strojírenství a strojírenská výroba, 26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika, 36 Stavebnictví, geodézie a kartografie, 39 Speciální a interdisciplinární obory, pokud má osoba 3 roky praxe v oboru, nebo vysokoškolské vzdělání v oblasti vzdělávání Strojírenství, technologie a materiály, Elektrotechnika, Energetika nebo Stavebnictví, pokud má 2 roky praxe v oboru,
 2. revize a zkoušky pro kotle IV. třídy a tlakové nádoby II. třídy střední vzdělání s maturitní zkouškou ze skupiny oborů 23 Strojírenství a strojírenská výroba, 26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika, 36 Stavebnictví, geodézie a kartografie, 39 Speciální a interdisciplinární obory a 2 roky praxe v oboru,
 3. první a periodické zkoušky tlakových nádob na plyny střední vzdělání ze skupiny oborů 23 Strojírenství a strojírenská výroba, 26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika, 36 Stavebnictví, geodézie a kartografie, 39 Speciální nebo interdisciplinární obory) s výučním listem, pokud má osoba 3 roky praxe v oboru, střední vzdělání s maturitní zkouškou ze skupiny oborů 23 Strojírenství a strojírenská výroba, 26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika, 36 Stavebnictví, geodézie a kartografie, 39 Speciální a interdisciplinární obory, pokud má osoba 2 roky praxe v oboru.

Dle přílohy č. 5 nařízení vlády č. 192/2022 Sb. osvědčení a oprávnění k činnostem na vyhrazených tlakových zařízeních a způsob jejich označení v evidenčním čísle oprávnění a osvědčení:

 1. Osvědčení k vykonávání činností na vyhrazených tlakových zařízeních obsahuje tyto rozlišovací znaky:
  1. druh činnosti
   • R revize, zkoušky těsnosti a tlakové zkoušky provozovaných vyhrazených tlakových zařízení
   • Z stavební a první tlakové zkoušky vyhrazených tlakových zařízení u právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, která zařízení vyrobila, provedla montáž nebo opravu
   • O obsluha tlakových zařízení - kotlů
  2. specifikace příslušného zařízení
   • NI; NII tlakové nádoby stabilní I. třídy nebo II. třídy
   • NP nádoby na plyny
   • PK1, PK2, HK2, PK3, HK3, PK4, HK4, KK4 - parní, horkovodní a kapalinové kotle jednotlivých tříd
 2. Oprávnění k vykonávání činností na vyhrazených tlakových zařízeních obsahuje tyto rozlišovací znaky:
  1. druh činnosti
   • R revize, zkoušky těsnosti a tlakové zkoušky provozovaných vyhrazených tlakových zařízení
   • M montáž
   • O opravy a rekonstrukce
   • PZ periodické zkoušky nádob na plyny
  2. specifikace příslušného zařízení
   • NI; NII tlakové nádoby stabilní, I. třídy nebo II. třídy
   • NP nádoby na plyny
   • PK1, PK2, HK2, PK3, HK3, PK4, HK4, KK4 - parní, horkovodní a kapalinové kotle jednotlivých tříd