Varování

Testy si mohou zdarma vyzkoušet pouze registrovaní nebo přihlášení uživatelé. Chci se Registrovat nebo přihlásit

Zdvíhací zařízení
01.07.2022
c1 - Elektrické výtahy

Zdvíhací zařízení je nutno, dle nařízení vlády č. 193/2022 Sb. o vyhrazených technických zdvíhacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti, podrobit pravidelným revizím a zkouškám podle předepsaných lhůt. Revize smí provádět pouze osoby odborně způsobilé, které získají osvědčení k revizi zdvíhacích zařízení podle stanovených skupin.

Revizní technik

Musí splňovat podle §11 zákona č. 250/2021 o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů následující požadavky:

 1. dosažení věku 18 let a plná svéprávnost,
 2. zdravotní způsobilost k vykonávaným činnostem,
 3. odborné vzdělání v oboru a stupni podle míry rizika a činnosti vykonávané na vyhrazeném technickém zařízení,
 4. odborná praxe v délce, oboru a stupni vzdělání podle míry rizika a činnosti vykonávané na vyhrazeném technickém zařízení,
 5. osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních

Osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních je udělováno na základě úspěšného prověření odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních zkouškou u pověřené organizace. Platnost osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních je 5 let ode dne jeho udělení.


Dle přílohy č.4 nařízení vlády č. 193/2022 Sb. minimální doba odborné praxe požadovaná pro činnost na vyhrazených zdvihacích zařízeních ve vztahu k dosaženému stupni odborného vzdělání žadatele:

ČINNOST NA VYHRAZENÉM ZDVIHACÍM ZAŘÍZENÍ VZDĚLÁNÍ V OBORU ROKY PRAXE V OBORU
Revize a zkoušky Střední vzdělání s maturitní zkouškou ze skupiny oborů:
21 Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství,
23 Strojírenství a strojírenská výroba,
26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika,
28 Technická chemie a chemie silikátů,
36 Stavebnictví, geodézie a kartografie
37 Doprava a spoje,
39 Speciální a interdisciplinární obory.
3
Vysokoškolské vzdělání v oboru strojním, elektrotechnickém, stavebním, hutním nebo chemickém 2
Montáž a opravy Vyučení v oboru strojním, elektrotechnickém, stavebním, hutním nebo chemickém 1
Kontroly Vyučení v oboru strojním nebo elektrotechnickém 2

Dle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 193/2022 Sb. osvědčení pro fyzické osoby a oprávnění pro právnické osoby a podnikající fyzické osoby k činnostem na vyhrazených zdvihacích zařízeních a způsob jejich označení v evidenčním čísle oprávnění a osvědčení:

Oprávnění a osvědčení obsahuje pro daný účel tyto rozlišovací znaky

 1. Oprávnění
  1. k montáži M
  2. k opravám O
  3. k revizím R
  4. ke zkouškám Z
  5. ke zkouškám včetně revizí elektrických zařízení výtahů Z/E
 2. Osvědčení
  1. k revizím R
  2. ke zkouškám Z
  3. ke zkouškám včetně revizí elektrických zařízení výtahů Z/E

Poznámka: K rozlišovacímu znaku vyhrazeného zdvihacího zařízení se připojí číslo třídy a rozlišovací znak druhu osvědčení k činnosti.

Cron Job Starts